2 apr 2019

Varslinger via SMS

Alle må registrere sitt mobilnummer om man også ønsker varslinger via SMS

Styret benytter i noen tilfeller varslinger via SMS for at info skal komme ut så raskt ut som mulig. Vi har oppdaget at flere ikke har fått disse varslingene.  Om man ønsker varsling via SMS må man sende en epost til styret om dette.  Vi vil så gi OBOS beskjed om å registrere mobilnummeret. Det er OBOS om oppdaterer dette.