26 nov 2020

Vannavstenging

NCC skal foreta arbeider på hovedledningsnettet for 23 - 25 og 27 tirsdag 1. desember fra kl. 0900 - kl. 1300. Vannet vil da være avstengt for disse blokkene. Har du spørsmål ta kontakt med NCC v/Arne Nielsen 922 66 244.