Endret: 19 mar 2020     Opprettet: 14 mar 2019

Varsel om oppstart av anleggsarbeid på friområdet mellom Plassen Barnehage og våre rekkehus

Det er mottatt varsel fra Bydel Alna - om oppstart av arbeider på friområdet

Ref epost fra Halvor Voldstad om oppstart av arbeider.  Vi har i etterkant av mottatt epost fått beskjed om at oppstart av arbeider er forsinket noen dager.  De skal benytte Pilestien til transport til og fra området, og de har lovet at entreprenøren vil ta hensyn til skiløypen som er kjørt på området. 

Fra: "Halvor Voldstad" <halvor.voldstad@bal.oslo.kommune.no>

Emne: Anleggsarbeid på friområdet mellom Plassen barnehage og Søndre Lindeberg borettslag - varsel om oppstart

Oslo kommune ved Bydel Alna skal oppgradere friområdet mellom Plassen barnehage og Søndre Lindeberg borettslag.  Planene for prosjektet har blitt utarbeidet i samråd med beboere i lokalmiljøet og blir finansiert med midler fra Groruddalssatsingen. 

Anleggsarbeidet starter mandag 18. mars. 

•             Arbeidet blir utført av Løvold AS

•             Arbeidstiden er fra kl. 07.00 til kl. 16.00 på hverdager.

•             Det vil bli benyttet lastebil til inn- og utkjøring av masser.  Lastebilen vil ha følgemann gjennom torget på Lindeberg og forbi Plassen barnehage som sikkerhetstiltak. 

Vi regner med at anleggsarbeidet vil pågå i ca. fire uker. 

Har du spørsmål om prosjektet? Ta kontakt med Halvor Voldstad, seksjonsleder for miljø- og områdeutvikling i Bydel Alna:

•             E-post: halvor.voldstad@bal.oslo.kommune.no.

 

Videresend gjerne informasjonen til beboere og foreldre.

Med vennlig hilsen

Halvor Voldstad

seksjonsleder for miljø og områdeutvikling

Bydel Alna